KURUMSAL YAPI
 /  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Kurumsal Yapı /
Etik Komisyonu

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU HAKKINDA:


25 Nisan 2004 Tarih ve 5176 sayılı "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Kanun" yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun 7. Maddesine istinaden "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hazırlanarak 13 Nisan 2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmeliğin amacı;

1.      Kamuda etik kültürünü yerleştirmek.
2.      Kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken  etik davranış ilkelerini belirlemek.
3.      Bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak.
4.      Görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle             kamu yönetimine halkın güvenini artırmak.
5.      Toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek.
6.      Kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir.

ETİK KOMİSYONUN KURULUŞU HAKKINDA:

13.04.2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesine istinaden Başkanlık Makamının 13.06.2011 tarihli olurları ile Etik Komisyonu oluşturulmuştur.

-Etik Komisyonunun görevi;

 Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek.
 Personele etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek.
 Kurumumuzdaki etik sorunları belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak.
 Kurulla işbirliği içinde çalışma görevini yerine getirmek.

Etik Komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, Belediye Başkanımız tarafından belirlenir. Etik komisyonu, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile işbirliği içinde çalışmaktadır.

KOMİSYON ÜYELERİMİZ
Kemal BAYRAKTAR                          Komisyon Başkanı       
Yunus Emre YILMAZ   Üye
Savaş YAVUZ  Üye

 


MEVZUAT:

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
-  Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5176 sayılı Kanun)         


FAALİYETLERİMİZ:
 
- Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik, yürürlüğe  girdiği tarihten sonra Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personele imzalatılarak özlük dosyalarına konulmuştur.
- Göreve yeni başlayan personellere de görevine başladığı tarihten itibaren imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaktadır.