KURUMSAL YAPI
 /  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Kurumsal Yapı /
Misyonumuz

(HAYAT AMACIMIZ)

Katılımcı Yönetim anlayışıyla; Derince ve Derince’ lilerin ortak ihtiyaçlarını etkin, verimli ve zamanında karşılayarak yaşam kalitesini artırmak.

Misyon, bir kurumun varlık sebebidir. Yani, kurumun “Ben niçin varım?” sorusuna verdiği cevaptır.

Belediyelerin görevi, kentin ve kent halkının ortak ihtiyaçlarını karşılamaktır. Belediyeler, toplumdan aldığı yetkiyle, toplumun kaynaklarını kullanarak topluma hizmet üretmektedirler. Belediyenin etkin ve verimli çalışması, kente ve kent halkına hizmet üretirken daha fazla ve kaliteli hizmet üreterek toplum kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak, kentin ve kent halkının gelişimine olumlu katkı sağlamak zorundadırlar. Kent halkı, kentin gerçek sahibi olarak yetki verdiği kurumların karar ve uygulamalarına katılma hakkına sahiptir. Belediyelerin asli görevleri sadece kente ve kent halkına yönelik hizmet sunmak değil, bu hizmetleri katılımcı yöntemlerle, kaynakları verimli kullanarak, hizmette etkinliği sağlayarak ve zamanında hizmet üreterek nitelik ve nicelik yönünden en iyi şekilde gerçekleştirmektir.