DUYURU
 /  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Duyuru
KIYI KENAR ÇİZGİSİ

      Kocaeli İli, Derince İlçesi, Deniz Mahallesi kıyı kesimine ait kıyı kenar çizgisinin 50 ada 84 numaralı parsele ilişkin kısmı; Kocaeli Valiliği Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonunca 1/1000 ölçekli G23-b-22-c-3-c numaralı harita paftası üzerine (A-A1-A2-A3-A4) numaralı noktalar arasında yeniden tespit edilerek, 26.08.2022 tarihli ve 4393941 sayılı Makam Olur'una istinaden 3621 sayılı Kıyı Kanunu'nun 9.maddesi uyarınca onaylanmıştır.

3621 sayılı Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 9. ve 10. maddesine göre 30 gün (1 ay) müddetle ilana çıkmıştır.

 

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ : 06.09.2022

ASKIDAN İNİŞ TARİHİ : 06.10.2022

 

Ek

-Pafta (1 Adet)


Arşiv  l 
Yazdır  l 
Dokümanlar